Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, amennyiben a Magyarországi Eszperantó Szövetség webáruházából rendelni kíván, úgy az alábbi Általános Szerződési Feltételeket figyelmesen olvassa el és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra, de később visszakereshető. Magatartási kódexre nem utal. A szerződés nyelve: magyar.

 

A webáruház üzemeltetője

A http://meszhea.szuperwebaruhaz.hu/ címen elérhető webáruház üzemeltetője:

- a Magyarországi Eszperantó Szövetség mint Eladó, melynek

- bejegyzési száma: 01-02-0000556,

- székhelye: 1146 Budapest, Thököly út 58-60.,

- weboldala: https://esperantohea.hu/,

- email-címe: hungario@gmail.com,

- telefonszáma: +36 70/857-5024,

- adószáma: 19003142-1-42,

- bankszámla száma: Unicredit Bank 10918001-00000099-06730008.

 

 

A webáruház tárhelyének és rendszerének szolgáltatója

- az, Onlinex Solutions Kft. mint Superwebáruház,

- székhelye: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. fszt. 1.,

- weboldala: http://superwebaruhaz.hu,

- email-címe: contact@superwebaruhaz.hu,

- cégjegyzékszáma: 04-09-014868,

- adószáma: 26701581-1-04.

 

 

A megrendelés menete

 

Webáruházunkban található termékek kizárólag elektronikus úton, a Magyar Posta szállítási szolgáltatásának használatával rendelhetőek meg. Termékeinket regisztráció nélkül is megvásárolhatja. A megrendelés (vásárlás) menete a következő.

A webáruház felületén az Önnek tetsző termékre kattintva olvashatja el az adott áru ismertetőjét. Amennyiben meg kívánja rendelni azt, a termék oldalán adja meg a kívánt darabszámot kézzel beírva, vagy a +/- jelekre kattintva.

Mielőtt a kosárba helyezi a terméket, a „Kedvezmény*” lehetőségnél adja meg annak a kedvezménynek a formáját, amelyre jogosult (ha nincs ilyen, válassza a 0%, nincs kedvezmény” lehetőséget).

Ezt követően a „Kosárba” gomb megnyomásával a terméket kosarába helyezheti, majd a felbukkanó kis ablak információiból választva folytathatja a vásárlást vagy megtekintheti kosarának tartalmát, és „A kosár áttekintése és fizetés” gombbal véglegesítheti a vásárlást.

Adatainak, majd a fizetés módjának megadása után a rendszer szállítási címet kér. Amennyiben céges vásárlást folytat, az adott cég adószámának megadására is szükség van.

A „Tovább” gombra kattintva vásárlását véglegesítheti. A vásárlás véglegesítésével megrendelte a kosarába helyezett termék(ek)et, amely fizetési kötelezettséget létesít.

A kiválasztott termékek megrendelését követően az Ön által megadott e-mail címre automatikus visszaigazoló levelet küldünk. Amennyiben vásárlásáról visszaigazoló e-mail nem érkezik, kérjük azt jelezze az Eladó előzőekben közölt elérhetőségein elsődlegesen email, vagy szükség esetén telefon útján.

A vásárlási folyamatban a „Tovább” gomb megnyomásával haladhat előre a lépések között. Minden menüpontban van lehetősége visszalépésre, illetve a megrendelés módosítására a helyi menü segítségével.

 

Tévesen leadott megrendelés

Amennyiben megrendelését tévesen adta le, kérjük ennek tényét haladéktalanul jelezze e-mail címünkön.

 

Kedvezmények

A Magyarországi Eszperantó Szövetség egyéni tagjai 20%-os kedvezményt kapnak minden árucikk árából.

A Magyarországi Eszperantó Szövetség tagszervezeti tagjai 10%-os kedvezményt kapnak minden árucikk árából.

A jogosult kedvezmény mértéke az adott termék kosárba helyezése előtt állítható be.

 

Regisztráció

Amennyiben a webáruház oldalán regisztrál, illetve vásárláskor az adatai mellett jelszót is megad úgy megrendelését a későbbiekben oldalunkon nyomon követheti, valamint korábbi megrendeléseit is megtekintheti.

A Vásárló teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során saját regisztrációja és jelszava felhasználásra került. Az Eladó felelőssége nem áll fenn, ha a Vásárló jelszava saját hibáján kívül került illetéktelenül harmadik személyhez és annak felhasználásával a webáruház felületén megrendelés vagy egyéb interakció történik. Az Eladó nem vállal felelősséget az így létrejött rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

 

Szállítás

A megrendelt terméket a Magyar Posta segítségével juttatjuk el Önhöz. A csomag összeállításánál a mindenkori postai díjszabást vesszük alapul, amelyről ezen a weboldalon tájékozódhat: https://www.posta.hu/dijszabasok.

A kézbesítő postásnak a csomagért nem kell fizetni.

 

Személyes átvétel

A Magyarországi Eszperantó Szövetség a webáruházában kínált termékek bolti értékesítését nem végzi, üzlettel, erre a célra szolgáló telephellyel nem rendelkezik. Lehetőség van ugyanakkor a megrendelés személyes átvételére az Eladó székhelyén (1146 Budapest, Thököly út 58-60.), amelynek tényét a megrendelés feladásakor a „Megjegyzés” rovatba beírva kérjük jelezni. A személyes átvétel időpontjáról minden esetben egyeztetést kérünk az Eladó előzőekben közölt elérhetőségein elsődlegesen email, szükség esetén telefon útján.

 

Fizetés

A fizetés banki átutalás vagy banki pénztári befizetéssel, előre történik.
 
A vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűen elfogadja, hogy
 
a) a számla a kézbesített csomagban található, melynek végösszege a megrendelt termékek árát és csomagolás, postaköltséget, foglalja magában,  
 
b) a számla a kézbesített csomagban található, amelynek végösszege a megrendelt termékek árát és a postaköltséget foglalja magában, 
 
c) a csomagban található számla végösszegét 8 munkanapon belül hiánytalanul átutalja vagy banki pénztári befizetéssel teljesíti a Magyarországi Eszperantó Szövetség Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000099-06730008 számú számlájára a Vásárló nevének és a rendelés kódjának feltüntetésével,

d) a megrendelés összértékének fizetésénél személyes, vagy banki pénztári befizetés esetén plusz 500 Ft költséget számolunk fel.

 

Garancia

A megrendelt terméket a postára adásig a lehető legelővigyázatosabban kezeljük annak érdekében, hogy az kifogástalan állapotban jusson el a vásárlóhoz.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor szíveskedjen megvizsgálni. Az esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

Amennyiben az átvett árucikk bizonyíthatóan gyártási hibás vagy a bizonyíthatóan a szállítás során sérült, azt díjmentesen kicseréljük. Ha erre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszatérítjük.

Az árucikk a vásárlást igazoló okmányokkal együtt szolgáltatható vissza, ha ez nem teljesül, úgy az eladó megtagadhatja a vételár visszafizetését.

 

Elállás joga

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól alapján a Vásárló a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

A webáruház üzemeltetőnek 14 nap áll rendelkezésére, hogy visszatérítse a Vásárló számára a teljes vételárat, valamint az esetleges kiszállítás költségét – abban az esetben, ha a vételárat szállítási költség is terhelte –, amennyiben élni kíván az elállási vagy felmondási jogával.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 23. § (4). pontja értelmében a kereskedő mindaddig visszatarthatja a termék vételárát, amíg a vásárló nem juttatta vissza a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a termék visszajuttatásáról gondoskodott.

A vásárlónak a közléstől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket a kereskedőnek.

A visszatérítés minden esetben előre egyeztetett módon történik a vásárló kifejezett beleegyezése alapján.

A Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli.

A vállalkozás követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az elállási joggal kapcsolatos további részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ában olvashatóak.

 

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a fent közölt elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. A megrendelt terméket eredeti, sértetlen állapotban, számlával együtt, postai úton vagy személyesen juttassa vissza részünkre. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni.

Áruházunk kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni.

Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, áruházunk kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat és az esetlegesen felmerült kiszállítás díját – amennyiben a vételárat szállítási díj is terhelte – a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére, a vásárló kifejezett beleegyezésével történő módon.

 

Esetleges jogviták

Jelen nyilatkozattal az Eladó és a Vásárló rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, a Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát kötik ki.

Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

A szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége nem, vagy hibás teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis major) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését. Ilyen körülmények: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés.

 

Adatkezelési alapelvek

Alapvető célunk a látogatók személyes adatainak védelme, valamint kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A látogatók személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket adatkezelőként megfogalmaztunk és betartunk. Adatvédelmi koncepciónk a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény.

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve.

A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a személyes adatoknak a kiszállító cég (Magyar Posta) irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, nemi hovatartozásra vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó, vásárló) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit befogadjuk, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

 

A webáruház látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

 

Magyarországi Eszperantó Szövetség

Webáruház